రాజకీయ ‘చదరంగం’ఉప ఎన్నిక దొంగోట్లపై ‘పోస్టుమార్టం’

  • Home
  • రాజకీయ ‘చదరంగం’ఉప ఎన్నిక దొంగోట్లపై ‘పోస్టుమార్టం’

రాజకీయ 'చదరంగం'ఉప ఎన్నిక దొంగోట్లపై 'పోస్టుమార్టం'

రాజకీయ ‘చదరంగం’ఉప ఎన్నిక దొంగోట్లపై ‘పోస్టుమార్టం’

Feb 10,2024 | 22:31

రాజకీయ ‘చదరంగం’ఉప ఎన్నిక దొంగోట్లపై ‘పోస్టుమార్టం’చంద్రమౌళీశ్వర్‌రెడ్డి ఛాంబర్‌లో విచారణమరింత కూపీ లాగుతున్న ఎన్నికల సంఘంప్రజాశక్తి – తిరుపతి టౌన్‌ తిరుపతి పార్లమెంట్‌ ఉప ఎన్నికల్లో 35వేల దొంగ…