రాజకీయ జోక్యం ఉండరాదని కోరారు. వినతిపత్రాన్ని ఆర్డీవో ఎం.కిరణ్‌కుమార్‌కు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గూడూరు ఆశా వర్కర్ల అధ్యక్షురాలు పి.చెంగాలమ్మ

రాజకీయ జోక్యం ఉండరాదని కోరారు. వినతిపత్రాన్ని ఆర్డీవో ఎం.కిరణ్‌కుమార్‌కు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గూడూరు ఆశా వర్కర్ల అధ్యక్షురాలు పి.చెంగాలమ్మ

Feb 10,2024 | 00:11

‘ఆశా’లకు కనీస వేతనమివ్వాలని ధర్నాలుప్రజాశక్తి – గూడూరు టౌన్‌/సూళ్లూరుపేట/ నాయుడుపేట అక్రమంగా అరెస్టు చేసిన ఆశా వర్కర్ల నాయకులను వెంటనే విడుదల చేయాలని, కనీస వేతనమివ్వాలని డిమాండ్‌…