రామదుల చెరువుపై రాబందులు

  • Home
  • రామదుల చెరువుపై రాబందులు

రామదుల చెరువుపై రాబందులు

రామదుల చెరువుపై రాబందులు

Dec 19,2023 | 20:55

ప్రజాశక్తి – గుర్ల : కబ్జాదారుల అక్రమాలు రోజు రోజుకూ పెచ్చుమీరుపోతున్నాయి. ఎక్కడ ప్రభుత్వ భూములు, కొండపోరం బోకు భూములు, డీ పట్టా భూములు కనిపించినా వెంటనే…