రాష్ట్రంలో గతంలో ఏ పార్టీ గుర్తించని విధంగా వెలమ

  • Home
  • వెలమలను గుర్తించింది వైసిపి

రాష్ట్రంలో గతంలో ఏ పార్టీ గుర్తించని విధంగా వెలమ

వెలమలను గుర్తించింది వైసిపి

Dec 1,2023 | 16:34

ఎంపీ కోటగిరి శ్రీధర్‌బాబు ప్రజాశక్తి – వీరవాసరం రాష్ట్రంలో గతంలో ఏ పార్టీ గుర్తించని విధంగా వెలమ కులస్తులను గుర్తించి అధిక సంఖ్యలో వారికి పదవులు కట్టబెట్టింది…