రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 27వేల మంది వీవోఏలకు హెచ్‌ఆర్‌ పాలసీ

  • Home
  • వీవోఏలకు హెచ్‌ఆర్‌ పాలసీ అమలు చేయాలి

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 27వేల మంది వీవోఏలకు హెచ్‌ఆర్‌ పాలసీ

వీవోఏలకు హెచ్‌ఆర్‌ పాలసీ అమలు చేయాలి

Nov 22,2023 | 21:25

వీవోఏలకు హెచ్‌ఆర్‌ పాలసీ అమలు చేయాలి యూనియన్‌ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ధనలక్ష్మి డిమాండ్‌ ప్రజాశక్తి` చిత్తూరుఅర్బన్‌: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 27వేల మంది వీవోఏలకు హెచ్‌ఆర్‌ పాలసీ,…