రాష్ట్రస్థాయిలో మొదటి స్థానంలో నిలవాలి

  • Home
  • రాష్ట్రస్థాయిలో మొదటి స్థానంలో నిలవాలి

రాష్ట్రస్థాయిలో మొదటి స్థానంలో నిలవాలి

రాష్ట్రస్థాయిలో మొదటి స్థానంలో నిలవాలి

Feb 2,2024 | 22:32

ట్రోఫీని అందజేస్తున్న జెసి నవీన్‌ జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ ఎం.నవీన్‌ ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం ఆడుదాం ఆంధ్రా రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో జిల్లా మొదటి స్థానంలో నిలవాలని జాయింట్‌ కలెక్టర్‌…