రాష్ట్రస్థాయి టెన్నీకాయిట్‌ పోటీలకు జట్టు ఎంపిక

  • Home
  • రాష్ట్రస్థాయి టెన్నీకాయిట్‌ పోటీలకు జట్టు ఎంపిక

రాష్ట్రస్థాయి టెన్నీకాయిట్‌ పోటీలకు జట్టు ఎంపిక

రాష్ట్రస్థాయి టెన్నీకాయిట్‌ పోటీలకు జట్టు ఎంపిక

Dec 6,2023 | 21:23

ఎంపికైన జట్టు ప్రజాశక్తి- పలాస జిల్లా టెన్నికాయిట్‌ అసోసియేషన్‌ ఆధ్వర్యాన రాష్ట్ర టెన్నీకాయిట్‌ పోటీలకు జిల్లా జట్ల ఎంపికలు స్థానిక ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల క్రీడా మైదానంలో…