రాష్ట్రానికి మళ్లీ జగనే సిఎం

  • Home
  • రాష్ట్రానికి మళ్లీ జగనే సిఎం

రాష్ట్రానికి మళ్లీ జగనే సిఎం

రాష్ట్రానికి మళ్లీ జగనే సిఎం

Feb 1,2024 | 22:59

కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తున్న ఎమ్మెల్యేలు కృష్ణదాస్‌, కిరణ్‌ కుమార్‌ ప్రజాశక్తి- రణస్థలం ఈ రాష్ట్రానికి మరలా జగనే సిఎం అవుతారని వైసిపి జిల్లా అధ్యక్షులు ధర్మాన కృష్ణదాస్‌ అన్నారు.…