రాష్ట్ర ప్రజలకు అందిస్తున్న అతిపెద్ద కార్యక్రమం

  • Home
  • పేదల ఆరోగ్యానికి భరోసా ఆరోగ్యశ్రీ

రాష్ట్ర ప్రజలకు అందిస్తున్న అతిపెద్ద కార్యక్రమం

పేదల ఆరోగ్యానికి భరోసా ఆరోగ్యశ్రీ

Dec 20,2023 | 20:40

ప్రజాశక్తి – నరసాపురం టౌన్‌ రాష్ట్ర ప్రజలకు అందిస్తున్న అతిపెద్ద కార్యక్రమం ఆరోగ్య శ్రీ అని ప్రభుత్వ చీఫ్‌విప్‌ ముదునూరి ప్రసాదరాజు అన్నారు. చిట్టవరం గ్రామ సచివాలయం…