రాష్ట్ర ప్రజలు మార్పు కోరుతున్నారు

  • Home
  • రాష్ట్ర ప్రజలు మార్పు కోరుతున్నారు

రాష్ట్ర ప్రజలు మార్పు కోరుతున్నారు

రాష్ట్ర ప్రజలు మార్పు కోరుతున్నారు

Dec 3,2023 | 23:51

ఆమదాలవలస : సంబరాలు చేసుకుంటున్న నాయకులు పిసిసి ఉపాధ్యక్షులు సత్యవతి ఆమదాలవలస : తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికల్లో ప్రజలు మార్పును కోరుకొని కాంగ్రెస్‌ను గెలిపించారని రాబోయే…