రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాల అమలుతోనే ప్రజల అభివృద్ధి: మంత్రి

  • Home
  • రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాల అమలుతోనే ప్రజల అభివృద్ధి: మంత్రి

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాల అమలుతోనే ప్రజల అభివృద్ధి: మంత్రి

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాల అమలుతోనే ప్రజల అభివృద్ధి: మంత్రి

Dec 2,2023 | 23:01

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాల అమలుతోనే ప్రజల అభివృద్ధి: మంత్రిప్రజాశక్తి – పుత్తూరు టౌన్‌ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలతోనే ప్రజల అభివృద్ధి, సంక్షేమం సాధ్యమవుతోందని రాష్ట్ర పర్యాటక,…