రిడీమ్‌ ఇండియా మినిస్ట్రీస్‌ ఆధ్వర్యంలో చలి దుప్పట్ల పంపిణీ

  • Home
  • రిడీమ్‌ ఇండియా మినిస్ట్రీస్‌ ఆధ్వర్యంలో చలి దుప్పట్ల పంపిణీ

రిడీమ్‌ ఇండియా మినిస్ట్రీస్‌ ఆధ్వర్యంలో చలి దుప్పట్ల పంపిణీ

రిడీమ్‌ ఇండియా మినిస్ట్రీస్‌ ఆధ్వర్యంలో చలి దుప్పట్ల పంపిణీ

Dec 18,2023 | 21:26

ప్రజాశక్తి – జంగారెడ్డిగూడెం రిడీమ్‌ ఇండియా మినిస్ట్రీస్‌ ఆధ్వర్యంలో చలి దుప్పట్లు పంపిణీ చేయడం హర్షనీయమని వైసిపి పట్టణ అధ్యక్షులు చిటికెన అచ్చిరాజులు తెలిపారు. సోమవారం రిడీమ్‌…