రూ.4 లక్షల విలువైన గంజాయి స్వాధీనంపోలీసుల అదుపులో నలుగురు

  • Home
  • రూ.4 లక్షల విలువైన గంజాయి స్వాధీనంపోలీసుల అదుపులో నలుగురు

రూ.4 లక్షల విలువైన గంజాయి స్వాధీనంపోలీసుల అదుపులో నలుగురు

రూ.4 లక్షల విలువైన గంజాయి స్వాధీనంపోలీసుల అదుపులో నలుగురు

Feb 9,2024 | 22:27

రూ.4 లక్షల విలువైన గంజాయి స్వాధీనంపోలీసుల అదుపులో నలుగురుప్రజాశక్తి-తిరుపతి సిటి గంజాయి అక్రమ రవాణా చేస్తున్న నలుగురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకుని వారి వద్దనుంచి 4 లక్షల…