రెండు చోట్ల ఓట్లు ఉన్నవాటిని తొలగిస్తాం : పిఒ

  • Home
  • రెండు చోట్ల ఓట్లు ఉన్నవాటిని తొలగిస్తాం : పిఒ

రెండు చోట్ల ఓట్లు ఉన్నవాటిని తొలగిస్తాం : పిఒ

రెండు చోట్ల ఓట్లు ఉన్నవాటిని తొలగిస్తాం : పిఒ

Dec 5,2023 | 20:38

ప్రజాశక్తి – సీతంపేట : రెండు చోట్ల ఓటు హక్కు కలిగి ఉన్న వారి ఓట్లను తొలగించేందుకు చర్యలు తీసుకొంటామని పిఒ కల్పనాకుమారి అన్నారు. మంగళవారం అన్ని…