రెండో రోజుకు పెన్షనర్ల దీక్షలు

  • Home
  • రెండో రోజుకు పెన్షనర్ల దీక్షలు

రెండో రోజుకు పెన్షనర్ల దీక్షలు

రెండో రోజుకు పెన్షనర్ల దీక్షలు

Feb 6,2024 | 23:34

ప్రజాశక్తి -కరాస : ఆల్‌ పెన్షనర్స్‌ అండ్‌ రిటైర్డ్‌ పర్సన్స్‌ అసోసియేషన్‌ ఆధ్వర్యాన మర్రిపాలెంలోని పిఎఫ్‌ కార్యాలయం వద్ద చేపట్టిన రిలే దీక్షలు మంగళవారం నాటికి రెండో…