రెడ్‌క్రాస్‌ సొసైటీ సబ్‌ బ్రాంచ్‌ ప్రారంభం

  • Home
  • రెడ్‌క్రాస్‌ సొసైటీ సబ్‌ బ్రాంచ్‌ ప్రారంభం

రెడ్‌క్రాస్‌ సొసైటీ సబ్‌ బ్రాంచ్‌ ప్రారంభం

రెడ్‌క్రాస్‌ సొసైటీ సబ్‌ బ్రాంచ్‌ ప్రారంభం

Dec 17,2023 | 23:15

ప్రజాశక్తి-సంతనూతలపాడు: ఇండియన్‌ రెడ్‌ క్రాస్‌ సొసైటీ సబ్‌ బ్రాంచ్‌ను స్టానిక ఎంపిడీఓ కార్యాలయంలో ఆదివారం ప్రారంభించారు. అనంతరం నూతన కమిటీని ఎన్నుకున్నారు. ఇండియన్‌ రెడ్‌ క్రాస్‌ సొసైటీ…