రేపట్నుంచి న్యాయవాదుల విధులు బహిష్కరణ

  • Home
  • రేపట్నుంచి న్యాయవాదుల విధులు బహిష్కరణ

రేపట్నుంచి న్యాయవాదుల విధులు బహిష్కరణ

రేపట్నుంచి న్యాయవాదుల విధులు బహిష్కరణ

Feb 6,2024 | 23:16

బార్‌ అసోసియేషన్‌ అధ్యక్షులు ఎన్ని సూర్యారావు ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం ఆంధ్రప్రదేశ్‌ భూ హక్కు చట్టం-2022కు వ్యతిరేకంగా ఈనెల 8 నుంచి 16వ తేదీ వరకు న్యాయవాదులు…