రేపు ఓటరు నమోదు ప్రత్యేక శిబిరాలు

  • Home
  • నేడు, రేపు ఓటరు నమోదు ప్రత్యేక శిబిరాలు

రేపు ఓటరు నమోదు ప్రత్యేక శిబిరాలు

నేడు, రేపు ఓటరు నమోదు ప్రత్యేక శిబిరాలు

Dec 1,2023 | 23:54

ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ ఓటరు నమోదు, ఓటరు జాబితాలో సవరణల కోసం ఈనెల 2, 3 తేదీల్లో ఓటరు నమోదు ప్రత్యేక శిబిరాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు కలెక్టర్‌,…