రేపు రాష్ట్రస్థాయి సైన్స్‌ కళాజాతా

  • Home
  • రేపు రాష్ట్రస్థాయి సైన్స్‌ కళాజాతా

రేపు రాష్ట్రస్థాయి సైన్స్‌ కళాజాతా

రేపు రాష్ట్రస్థాయి సైన్స్‌ కళాజాతా

Feb 4,2024 | 22:21

కళాజాతా పోస్టర్లను ఆవిష్కరిస్తున్న జెవివి నాయకులు ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని ప్రచారం చేయడంలో భాగంగా ఈనెల ఆరో తేదీన నగరంలోని ఎన్‌టిఆర్‌ మున్సిపల్‌…