రైతులకు నష్టపరిహారం అందజేయాలి

  • Home
  • రైతులకు నష్టపరిహారం అందజేయాలి

రైతులకు నష్టపరిహారం అందజేయాలి

రైతులకు నష్టపరిహారం అందజేయాలి

Dec 7,2023 | 22:36

మాట్లాడుతున్న సిపిఎం నాయకులు ప్రజాశక్తి- వజ్రపుకొత్తూరు మిచౌంగ్‌ తుపాన్‌ కారణంగా వరి పంట నష్టపోయిన రైతులకు ప్రభుత్వం నష్టపరిహారం చెల్లించి ఆదుకోవాలని సిపిఎం జిల్లా నాయకుడు బమ్మిడి…