రైతులకు పరిహార మందించాలి: సిపిఎం

  • Home
  • రైతులకు పరిహార మందించాలి: సిపిఎం

రైతులకు పరిహార మందించాలి: సిపిఎం

రైతులకు పరిహార మందించాలి: సిపిఎం

Dec 7,2023 | 21:12

ప్రజాశక్తి- శృంగవరపుకోట : తుపాను కారణంగా పంట నష్టపోయిన రైతులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే నష్ట పరిహారాన్ని అందించాలని సిపిఎం రైతు సంఘం జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి…