రైతులకు భోజనాలు ఏర్పాట్లు

  • Home
  • రైతులకు భోజనాలు ఏర్పాట్లు

రైతులకు భోజనాలు ఏర్పాట్లు

రైతులకు భోజనాలు ఏర్పాట్లు

Dec 4,2023 | 23:32

రైతులకు భోజనాలు ఏర్పాట్లు ఏర్పేడు: గత రెండు రోజులుగా పడుతున్న భారీ వర్షాలు కారణంగా ఏర్పేడు మండలంలోని గోవిందవరం ఎస్టీ కాలనీ, పాగాలి ఎస్టి కాలనీ, వెంకటాపాలెం…