రైతులతో మాట్లాడుతున్న జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి ఉమామహేశ్వరమ్మ

  • Home
  • పంట పొలాల పరిశీలన

రైతులతో మాట్లాడుతున్న జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి ఉమామహేశ్వరమ్మ

పంట పొలాల పరిశీలన

Nov 23,2023 | 20:50

రైతులతో మాట్లాడుతున్న జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి ఉమామహేశ్వరమ్మ   ప్రజాశక్తి-ఉరవకొండ విడపనకల్లు మండల పరిధిలోని కొట్టాలపల్లిలో రైతులు సాగు చేసిన పంట పొలాలను జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి…