రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి

  • Home
  • రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి

రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి

రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి

Dec 6,2023 | 21:28

కాలి బూడిదైన వరి పంటను పరిశీలిస్తున్న రవికుమార్‌ ప్రజాశక్తి- బూర్జ అగ్ని ప్రమాదంలో సర్వం కోల్పోయిన బాధితుడికి అధికారులు, ప్రభుత్వం న్యాయం చేయాలని జిల్లా టిడిపి పార్లమెంటరీ…