రైతులు పశువులకు గొంతువాపు నివారణ టీకాలు వేయించాలని పశు వైద్యురాలు

  • Home
  • పశువులకు టీకాలు

రైతులు పశువులకు గొంతువాపు నివారణ టీకాలు వేయించాలని పశు వైద్యురాలు

పశువులకు టీకాలు

Jun 11,2024 | 21:48

మొగల్తూరు:రైతులు పశువులకు గొంతువాపు నివారణ టీకాలు వేయించాలని పశు వైద్యురాలు జి.నీలిమ సూచించారు. మండలంలోని కెపి.పాలెంలో మంగళవారం పశువులకు టీకాలు వేశారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్‌ రైతులకు…