రైతుల ప్రయోజనాలకే ప్రథమ ప్రాధాన్యం

  • Home
  • రైతుల ప్రయోజనాలకే ప్రథమ ప్రాధాన్యం

రైతుల ప్రయోజనాలకే ప్రథమ ప్రాధాన్యం

రైతుల ప్రయోజనాలకే ప్రథమ ప్రాధాన్యం

Feb 9,2024 | 23:13

సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న కలెక్టర్‌ మనజీర్‌ జిలానీ సమూన్‌ కలెక్టర్‌ మనజీర్‌ జిలానీ సమూన్‌ ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ వ్యవసాయాధారిత జిల్లాలో వ్యవసాయ సలహా మండలి తీసుకునే…