రోడ్డు ఇలా.. నడిచేదెలా..?

  • Home
  • రోడ్డు ఇలా.. నడిచేదెలా..?

రోడ్డు ఇలా.. నడిచేదెలా..?

రోడ్డు ఇలా.. నడిచేదెలా..?

Dec 4,2023 | 21:23

డ్రెయినేజీ నీరు చేరడంతో బురదమయమైన రహదారి ప్రజాశక్తి-బొమ్మనహాల్‌ మండల పరిధిలోని దర్గాహొన్నూరు గ్రామంలో రోడ్లు బురదమయమై ఉన్నాయని, రాకపో కలు సాగించడమెలా అని గ్రామస్తులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. గ్రామంలో…