రోడ్డు భద్రత అవగాహన ప్రచార ర్యాలీ

  • Home
  • రోడ్డు భద్రత అవగాహన ప్రచార ర్యాలీ

రోడ్డు భద్రత అవగాహన ప్రచార ర్యాలీ

రోడ్డు భద్రత అవగాహన ప్రచార ర్యాలీ

Feb 12,2024 | 23:52

రోడ్డు భద్రత అవగాహన ప్రచార ర్యాలీప్రజాశక్తి -తిరుపతి సిటీ రోడ్డు భద్రతా మాసోత్సవాల కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ తిరుపతి డిపో ఆధ్వర్యంలో రోడ్డు భద్రత అవగాహన ప్రచార…