రౌడీషీటర్లలో పరివర్తన రావాలి

  • Home
  • రౌడీషీటర్లలో పరివర్తన రావాలి

రౌడీషీటర్లలో పరివర్తన రావాలి

రౌడీషీటర్లలో పరివర్తన రావాలి

Feb 5,2024 | 22:37

మాట్లాడుతున్న సిఐ ఉమామహేశ్వరరావు ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం తెలిసీ తెలియక చేసిన తప్పుల వల్ల సమాజంలో రౌడీషీటర్లుగా ముద్రపడిన యువకుల్లో పరివర్తన రావాలని రెండో పట్టణ సర్కిల్‌…