లక్ష్యం చేరుకునేనా..?

  • Home
  • లక్ష్యం చేరుకునేనా..?

లక్ష్యం చేరుకునేనా..?

లక్ష్యం చేరుకునేనా..?

Feb 4,2024 | 22:18

బూర్జ మండలం పనుకుపర్త, కిల్లంతరి గ్రామాల మధ్య పొలాల్లో ధాన్యం కుప్పలు ఇప్పటివరకు 4.13 లక్షల మెట్రిక్‌ టన్నులు కొనుగోలు అపరాల సాగుతో పలు మండలాల్లో జరగని…