లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు నేరం

  • Home
  • లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు నేరం

లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు నేరం

లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు నేరం

Dec 7,2023 | 21:41

మాట్లాడుతున్న సన్యాసినాయుడు ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం గర్భస్థ లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు నేరమని జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి ఆర్‌.సన్యాసినాయుడు అన్నారు. జిల్లా కోర్టులోని న్యాయసేవా…

లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు నేరం

Dec 2,2023 | 21:15

మాట్లాడుతున్న డిఎంహెచ్‌ఒ మీనాక్షి డిఎంహెచ్‌ఒ మీనాక్షి ప్రజాశక్తి- శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ జిల్లాలో గర్భస్థ శిశు లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు జరిపిన పిదప వివరాలు వెల్లడించడం చట్టరీత్యా నేరమని…