లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయంశ్

  • Home
  • లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయంశ్

లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయంశ్

లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయంశ్

Dec 3,2023 | 23:42

లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయంశ్రీ ఏర్పేడులో గోడకూలి బాలుడు మృతిశ్రీ తొట్టంబేడులో నీటి మునిగిన వరి పంటలుశ్రీ పొంగి పొర్లిన వాగులు, వంకలుశ్రీ పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు బంద్‌శ్రీ…