వండర్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ వరల్డ్‌ రికార్డులో సహస్త్ర కోలాటం

  • Home
  • వండర్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ వరల్డ్‌ రికార్డులో సహస్త్ర కోలాటం

వండర్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ వరల్డ్‌ రికార్డులో సహస్త్ర కోలాటం

వండర్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ వరల్డ్‌ రికార్డులో సహస్త్ర కోలాటం

Feb 4,2024 | 22:25

కోలాటం ఆడుతున్న మహిళలు రెండున్నర గంటల పాటు నిర్విరామంగా ప్రదర్శన ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ 1050 మంది మహిళలు ఏకరూప వస్త్రధారణతో రెండున్నర గంటల పాటు…