వందలాది ఎకరాలలో నేలకొరిగిన అరటి

  • Home
  • వందలాది ఎకరాలలో నేలకొరిగిన అరటి

వందలాది ఎకరాలలో నేలకొరిగిన అరటి

వందలాది ఎకరాలలో నేలకొరిగిన అరటి

Dec 6,2023 | 20:40

పజాశక్తి-రైల్వేకోడూరు మండలంలో గత మూడు రోజులుగా మిచౌంగ్‌ తుపాన్‌ కారణంగా 469 మంది రైతులకు చెందిన 839 ఎకరాలలో అరటి పంట నేలకొరిగింది. అనంత రాజుపేట-1 పరిధిలో…