వరి నూర్పిడి ప్రారంభం

  • Home
  • వరి నూర్పిడి ప్రారంభం

వరి నూర్పిడి ప్రారంభం

వరి నూర్పిడి ప్రారంభం

Dec 4,2023 | 20:35

ప్రజాశక్తి – చాపాడు ఖరిఫ్‌లో సాగైన వరి పంట నూర్పిడి పనులు ప్రారంభమైనారు . రైతులు పంట పోలాల్లోనే అమ్మకాలు చేపడుతున్నారు. నూర్పిడి పనులు ప్రారంభమై నెల…