వర్షపు నీరు తొలగించాలని సిపిఎం

  • Home
  • వర్షపు నీరు తొలగించాలని సిపిఎం

వర్షపు నీరు తొలగించాలని సిపిఎం

వర్షపు నీరు తొలగించాలని సిపిఎం

Dec 5,2023 | 21:07

నిరసనప్రజాశక్తి – చాపాడుమైదుకూరు పట్టణంలోని వనిపెంట రోడ్డులోని కూరగాయల మార్కెట్‌ సమీపంలో రోడ్డుపై నిలుస్తున్న వర్షపు నీటిని తొలగించాలని సిపిఎం మైదుకూరు మండల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం…