వర్షాభావ పరిస్థితుల

  • Home
  • వరి కోతలు ప్రారంభం

వర్షాభావ పరిస్థితుల

వరి కోతలు ప్రారంభం

Nov 22,2023 | 20:18

ప్రజాశక్తి -సామర్లకోట రూరల్‌ మండల పరిధిలో వర్షాభావ పరిస్థితుల మధ్య ఖరీఫ్‌ సాగు జరిగింది. ప్రస్తుతం కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఖరీఫ్‌ వరి పంట కోతలకు వచ్చింది. మండలంలోని…