వాటర్‌ ప్రెజర్‌ పంప్‌ మిషిన్లు బహూకరణ

  • Home
  • వాటర్‌ ప్రెజర్‌ పంప్‌ మిషిన్లు బహూకరణ

వాటర్‌ ప్రెజర్‌ పంప్‌ మిషిన్లు బహూకరణ

వాటర్‌ ప్రెజర్‌ పంప్‌ మిషిన్లు బహూకరణ

Dec 3,2023 | 17:08

ప్రజాశక్తి – ద్వారకా తిరుమల శ్రీవారి గోసంరక్షణ శాలకు రూ.3.50 లక్షల విలువైన 3 వాటర్‌ ప్రెజర్‌ పంప్‌ మిషిన్లను స్థానిక యూనియన్‌ బ్యాంక్‌ వారు అందజేశారు.…