వారసత్వ రాజకీయాలకు స్వస్తి పలకాలి

  • Home
  • వారసత్వ రాజకీయాలకు స్వస్తి పలకాలి

వారసత్వ రాజకీయాలకు స్వస్తి పలకాలి

వారసత్వ రాజకీయాలకు స్వస్తి పలకాలి

Feb 8,2024 | 21:49

విరాళాన్ని అందజేస్తున్న దానేటి శ్రీధర్‌ డాక్టర్‌ దానేటి శ్రీధర్‌ అరసవల్లి ఆలయ అభివృద్ధికి రూ.లక్ష విరాళం ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం వారసత్వ రాజకీయాలకు స్వస్తి పలికేందుకు ప్రజలు…