వాల్టా చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వారిపై కేసు నమోదు చేయాలి- సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి జి. చంద్రశేఖర్‌

  • Home
  • వాల్టా చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వారిపై కేసు నమోదు చేయాలి- సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి జి. చంద్రశేఖర్‌

వాల్టా చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వారిపై కేసు నమోదు చేయాలి- సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి జి. చంద్రశేఖర్‌

వాల్టా చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వారిపై కేసు నమోదు చేయాలి- సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి జి. చంద్రశేఖర్‌

Feb 9,2024 | 21:35

ప్రజాశక్తి-కాశినాయన మండలంలోని అక్కేమ్‌గుండ్ల సావిశెట్టిపల్లె పొలాలలో వాల్టా చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి దాదాపు 7 బోర్లు వేసిన శ్రీనివాస్‌రెడ్డిపై కేసు నమోదు చేసి చర్యలు తీసుకోవాలని సిపిఎం జిల్లా…