విందరాజు

  • Home
  • యుటిఎఫ్‌ సెలవుల పుస్తకం ఆవిష్కరణ

విందరాజు

యుటిఎఫ్‌ సెలవుల పుస్తకం ఆవిష్కరణ

Dec 19,2023 | 23:05

చెముడులంక జెడ్‌పి హైస్కూలో ఆవిష్కరణలో పాల్గొన్న ప్రముఖులు ప్రజాశక్తి-ఆలమూరు యుటిఎఫ్‌ సెలవుల పుస్తకం ఆవిష్కరణ మంగళవారం మండలంలోని చెముడులంక ఎస్టిఎస్‌ఎన్‌ఎం జెడ్‌పి హైస్కూల్లో ఆవిష్కరించారు. మండల ఉపాధ్యాయులందరికీ…