విగ్రహాల పేరుతో విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టొద్దు

  • Home
  • విగ్రహాల పేరుతో విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టొద్దు

విగ్రహాల పేరుతో విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టొద్దు

విగ్రహాల పేరుతో విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టొద్దు

Dec 2,2023 | 22:16

విలేకరులతో మాట్లాడుతున్న కందికుంట వెంకటప్రసాద్‌        కదిరి అర్బన్‌ : ప్రశాంతంగా ఉన్న కదిరి ప్రాంతంలో కులం, మతం, విగ్రహాల పేరుతో విద్వేష రాజకీయాలు…