విత్తనశుద్ధితో తెగుళ్ల బారి నుంచి రక్షణ

  • Home
  • విత్తనశుద్ధితో తెగుళ్ల బారి నుంచి రక్షణ

విత్తనశుద్ధితో తెగుళ్ల బారి నుంచి రక్షణ

విత్తనశుద్ధితో తెగుళ్ల బారి నుంచి రక్షణ

Dec 20,2023 | 00:49

కొత్తపట్నం : విత్తన శుద్ధి చేయడం ద్వారా పంటలను తెగుళ్ల బారి నుంచి కాపాడుకోవచ్చునని ప్రకృతి వ్యవసాయం ఇన్‌ఛార్జి ఇందిర తెలిపారు. మండల పరిధిలోని అల్లూరు గ్రామంలో…