విద్యార్థిని మరణంపై వాస్తవాలను బయట పెట్టాలి

  • Home
  • విద్యార్థిని మరణంపై వాస్తవాలను బయట పెట్టాలి

విద్యార్థిని మరణంపై వాస్తవాలను బయట పెట్టాలి

విద్యార్థిని మరణంపై వాస్తవాలను బయట పెట్టాలి

Dec 4,2023 | 21:27

సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి పరమేష్‌ ప్రజాశక్తి-అనంతపురం కలెక్టరేట్‌ నలంద జూనియర్‌ కళాశాలలో విద్యార్థిని పాటిల్‌ సుధ మృతి వెనుక ఉన్న నిజా, నిజాలను…