విద్యార్థులకు వినియోగదారుల హక్కులపై అవగాహన

  • Home
  • విద్యార్థులకు వినియోగదారుల హక్కులపై అవగాహన

విద్యార్థులకు వినియోగదారుల హక్కులపై అవగాహన

విద్యార్థులకు వినియోగదారుల హక్కులపై అవగాహన

Dec 3,2023 | 17:12

ప్రజాశక్తి – ఏలూరు విద్యార్థులకు పాఠశాల స్థాయి నుంచి వినియోగదారుల హక్కులు, చట్టంపై అవగాహన ఉండాలని, భారతదేశంలో మొదటిసారిగా 1986లో వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం ప్రవేశపెట్టబడిందని కొవ్వలి…