విద్యార్థులకు సేవాభావం అవసరం

  • Home
  • విద్యార్థులకు సేవాభావం అవసరం

విద్యార్థులకు సేవాభావం అవసరం

విద్యార్థులకు సేవాభావం అవసరం

Jan 31,2024 | 22:25

సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న బోయ గిరిజమ్మ       అనంతపురం కలెక్టరేట్‌ : విద్యార్థి దశ నుంచే సేవా భావం అలవర్చుకోవాలని జిల్లా పరిషత్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ భోయ…