విద్యార్థులు అత్యధిక మార్కులు సాధించాలి

  • Home
  • విద్యార్థులు అత్యధిక మార్కులు సాధించాలి

విద్యార్థులు అత్యధిక మార్కులు సాధించాలి

విద్యార్థులు అత్యధిక మార్కులు సాధించాలి

Feb 11,2024 | 00:58

ప్రజాశక్తి-దర్శి: విద్యార్థులు పదో తరగతి పరీక్షల్లో అత్యధిక మార్కులు సాధించాలంటే ప్రభుత్వంచే గుర్తింపు పొందాలని దర్శి నియోజకవర్గం ఉద్యోగ సంఘం నాయకులు, ఉపాధ్యాయుడు అట్లూరి రామారావు అన్నారు.…