విద్యార్థుల వ్యక్తిత్వ వికాసానికి క్రీడలు దోహదం

  • Home
  • విద్యార్థుల వ్యక్తిత్వ వికాసానికి క్రీడలు దోహదం

విద్యార్థుల వ్యక్తిత్వ వికాసానికి క్రీడలు దోహదం

విద్యార్థుల వ్యక్తిత్వ వికాసానికి క్రీడలు దోహదం

Dec 2,2023 | 17:09

ప్రజాశక్తి – చింతలపూడి విద్యార్థులకు క్రీడలు వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ఎంతగానో తోడ్పాడతాయని చింతలపూడి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపల్‌ డాక్టర్‌ శ్రీనివాసరావు అన్నారు. చింతలపూడి ప్రభుత్వ డిగ్రీ…