విద్యా వ్యవస్థ నిర్వీర్యం

  • Home
  • విద్యా వ్యవస్థ నిర్వీర్యం

విద్యా వ్యవస్థ నిర్వీర్యం

విద్యా వ్యవస్థ నిర్వీర్యం

Nov 25,2023 | 23:45

పోస్టర్‌ను ఆవిష్కరిస్తున్న రవికుమార్‌ ‘విద్యార్థి మేలుకో-భవిష్యత్‌ను కాపాడుకో’ పోస్టర్‌ను ఆవిష్కరించిన రవికుమార్‌ ప్రజాశక్తి- శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ రాష్ట్రంలో చదవురాని వారంతా మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రిగా పాలన సాగిస్తున్నారని, చదువు…