విద్యుత్‌ అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి ఇద్దరు బలి

  • Home
  • విద్యుత్‌ అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి ఇద్దరు బలి

విద్యుత్‌ అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి ఇద్దరు బలి

విద్యుత్‌ అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి ఇద్దరు బలి

Jun 11,2024 | 22:16

ప్రజాశక్తి-ఒంటిమిట్ట విద్యుత్‌ అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి ఇద్దరు బలి అయ్యారు. రెండు రోజుల నుంచి విద్యుత్‌ హై వోల్టేజ్‌ వస్తున్నా నిర్లక్ష్యం వహించడంతో రెండు ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి.…

విద్యుత్‌ అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి ఇద్దరు బలి

Jun 11,2024 | 22:08

ప్రజాశక్తి-ఒంటిమిట్ట విద్యుత్‌ అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి ఇద్దరు బలి అయ్యారు. రెండు రోజుల నుంచి విద్యుత్‌ హై వోల్టేజ్‌ వస్తున్నా నిర్లక్ష్యం వహించడంతో రెండు ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి.…